Okrem reklamnej činnosti sa venujeme aj športovej oblasti. Spolupracujeme so športovými firmami, ktoré sú už dávno etablované na trhu so športovými potrebami, ktoré sú rokmi overené a dodržiavajú vysoký kvalitatívny štandard. Našimi zákazníkmi sú jednotlivci ako aj športové kolektívy a oddiely. Podľa požiadaviek našich zákazníkov vieme pripraviť športové kolekcie oblečenia tak pre vrcholových ako aj rekreačných športovcov. V posledných rokoch sme našu činnosť rozšírili aj o výstavbu športových objektov.