Kontaktné informácie 

Ivan Mikita - M šport, Potočná 40, 08006 Prešov
E-mail: emi@mail.t-com.sk

mobil: +421 911 191 082. + 421 918 715 935

ICO:  44207590 ,  IC DPH  SK 1079709631