reklama a šport 

V reklamnej a športovej oblasti  máme viac ako 20 ročné skúsenosti. Pre našich zákazníkov za bezpečujeme kompletný servis, počnúc od vytlačenia vizitky až po veľkoformátové tlače a náročné inštalácie exteriérových prvkov. Obliekame športové kluby, ale aj jednotlivcov. Vyrábamepre ich potreby aj propagačné materiály pre fanúšikov. Skúste sa presvedčiť.